C C C C A+ A A- X

Компетенции на съда

На Административен съд – Сливен са подсъдни всички административни дела с изключение на делата, подсъдни на Върховен административен съд.  

Oбразуваните дела се разпределят в следните видове:

1 Административни дела

- по жалби и протести по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по други закони, предвиждащи съдебен контрол на административни актове от административен съд и районен съд;

- частни административни дела  - по всички искания и жалби по реда на АПК и други закони, по които съдът се произнася с определение или разпореждане. Не се образуват частни административни дела по искания за спиране на предварително изпълнение по чл.166, ал.2 от АПК и по искания за допускане на предварително изпълнение по чл.167, ал.1 от АПК.

 

2 Касационни административни дела и касационни административно-наказателни дела.

- по касационни жалби пред административен съд

- по касационни жалби против решения по административно-наказателни дела

- по частни касационни жалби

3. Район на действие.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация